top of page

better habits. better process. better decisions.
with decision + 
behavioral science

image.png

Hi, I'm Melina. 

I'm a decision + behavioral scientist.

I help people and organizations get better at decisions.

From achieving better habits to solving tough puzzles. 

Presentation

Είμαι η Δρ Μελίνα Μολέσκη και είμαι η ιδρυτής της meta-decisions,όπου αξιοποιούμε τη διοικητική επιστήμη και τα συμπεριφορικά οικονομικά για να βοηθήσουμε άτομα, εταιρείες κι άλλους οργανισμούς στη διαδικασία λήψης καλύτερων αποφάσεων. Και με τον όρο "καλύτερες αποφάσεις" εννοούμε αποφάσεις που είναι άρτια ευθυγραμμισμένες με τους προκαθορισμένους στόχους και προσφέρουν τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Είμαι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Εφαρμοσμένων Συμπεριφορικών Επιστημών (GAABS), παρόλο που ξεκίνησα ως μαθηματικός. Σαγηνευμένη από το μυστήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς  και με εγγενή στόχο την κοινωνική ευημερία οδηγήθηκα από τον τακτοποιημένο κόσμο των μαθηματικών, της λογικής, της βελτιστοποίησης και των μοντέλων, στον συναρπαστικό κόσμο των επιχειρήσεων και της στρατηγικής, κι έπειτα στον αναπτυσσόμενο τομέα των συμπεριφορικών οικονομικών και της λήψης διοικητικών αποφάσεων (έπειτα την επίτευξη δύο βραβείων Νόμπελ - Daniel Kahneman το 2002 και Richard Thaler το 2017).

 

Τα συμπεριφορικά οικονομικά είναι η διασταύρωση των οικονομικών και της ψυχολογίας . Ενώ οι μαθηματικοί και νεοκλασικοί οικονομολόγοι βασίζονται σε αξιώματα και εξισώσεις για να περιγράψουν σχέσεις, οι συμπεριφορικοί οικονομολόγοι δεν κάνουν a priori υποθέσεις. Αντ' αυτού, εξετάζουν προσεχτικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο παρατηρείται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους, προτού πειραματιστούν με διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον αυτό, κάποιες από τις οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση της συπεριφοράς. Οι συμπεριφορικοί οικονομολόγοι λοιπόν αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι συχνά δεν έχουμε ξεκάθαρες προτιμήσεις κι ούτε παίρνουμε πάντα καλά ενημερωμένες, συμφεροντολογικές αποφάσεις με βάση αυτές προτιμήσεις. Θέματα όπως διαστρεβλωτικοί φακοί και προκαταλήψεις, γνωστικοί περιορισμοί, νοητικά μοντέλα, εμπειρίες του παρελθόντος, συναισθήματα και κοινωνική επιρροή μας αποτρέπουν συχνά από το να παίρνουμε ορθολογιστικές αποφάσεις.  

Μαζί με την ομάδα μου, ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών από όλο τον κόσμο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε άτομα και οργανισμούς να (μάθουν πώς να) λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις,  μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι δομημένο σωστά κι επιτρέπει την ευθυγράμμιση συμπεριφορών με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, προσωπικά κι επιχειρησιακά. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στη βιώσιμη βελτίωση της επίδοσης κι αποδοτικότητας και στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Είμαι έμπειρη σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλύτρια (PwC, Ernst & Young &  Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου) με διεθνή εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κατέχω επίσης εμπειρία στη διδασκαλία κι εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης, στην ακαδημαϊκή κι εταιρική έρευνα και στη συγγραφή επίσημων άλλα κι ενημερωτικών άρθρων (IESE Business SchoolΠανεπιστήμιο Νεάπολης). Με διδακτορικό στην Επιστήμη Λήψης Αποφάσεων και MSc στις Ερευνητικές Μεθόδους από IESE Business School, MBA στην Επιχειρησιακή Στρατηγική από το NYU Stern και BSc στα Μαθηματικά και Οικονομικά από το London School of Economics.  Για ένα πλήρες βιογραφικό, παρακαλώ δείτε εδώ . 

from the founder

image.png

[An open letter to achievement seekers]

It may seem obvious that making good decisions is important.

But it's surprising how few people know and can actually explain

what a good decision process involves. 

Or even what a good decision is.

And, alas, some people are still misconceived about how people [you and me] really think and

what this means for willpower, intuition, following rules, group decisions, learning and so on...

Fortunately, we've researched our way out of a lot of these misconceptions.

But the decision-making literature remains scattered,

spread across an array of fields- 

decision science, behavioral science, economics, psychology, 

management science, organizational behavior, neuroscience and more.

What I offer you is a synthesis, translation, and practical application of the greatest ideas around decision-making. 

What you're probably doing wrong (because no one taught us better) and how to fix it.

What you know you're doing wrong (because you don't know of a better way) and how to get it right.

You've heard it all before - technology is advancing into our lives at a fast pace.

Have you thought about how technological progress affects decision-making, in both productive and unhelpful ways?

How, in this hyper-connected era, our individual decisions and habits have a

remarkable potential to affect others, both positively and negatively?

Technology, like data, is a tool and like all tools it's important to use them right.

 

It's no accident that decision-making skills are fervently ranked among the strongest assets for success.

Understanding how we tend to make decisions and how we can make better ones is a superpower.

A fundamental human skill.

A mega-skill.

A comparative advantage.

why meta-decisions

Γειά σας και καλώς ήρθατε!

Helping people and organizations make better decisions.

No one taught us how to make good decisions. But it's not too late. Our mission is to equip today's professionals and future leaders with the mindset and toolkits for improved decision-making and better work habits. Drawing from the fields of managerial decision science and behavioral economics, we seek to help empower effective, ethical and pragmatic decision-making.

Γειά σας και καλώς ήρθατε!

Better habits. Better process. Better decisions.

A culture of good decisions, smart work habits, high productivity, inclusive processes, influential and ethical behaviors. Where organizations acknowledge and invest on building sustainable competitive advantage via their biggest asset = their people.  

Γειά σας και καλώς ήρθατε!

Consulting | Corporate workshops | Guest speaking | Teaching | Research & writing 

on ...

Decision-making traps + Science-based practical tools + Choice architecture solutions

how can meta-decisions help you?

1

Training that stays

The impact of training tends to last... as long as the session lasts.

But we do it differently: we arm our workshops with behavioral insights and practical, science-based tools that participants get to practice. Because we want to make sure your investment pays off.

 

When you're ready to level up your team's decision-making, problem solving, productivity and performance, contact us for more information

2

Methodology that solves

Every improvement necessitates a change in behavior. From digital transformations to better offer uptake.

The behavioral science methodology is a scientific process that identifies not only the physical obstacles but also the cognitive and psychological obstacles from your starting point to your goal. When applied, it helps solve your challenges with low cost and no hassle. 

Whenever you're ready to explore ways behavioral science can help you do better, reach out to figure it out together.

3

Newsletter readers love 

"Amazing to say the least!"

"Selective, thought-provoking,

modern, easy to read!"

"Learned a lot!"

This is what some readers are saying about the weekly newsletter on decision-y tips. 

It's a by-product of my research, executive teaching and project work. It curates learnings, observations and ideas into easily digestible chunks.

 

Free, weekly, with practical tips & tools.

bottom of page